TRA TỪ

Lesson 9: Review unit 11

Ôn tập bài 11

Review unit 11

Các em thân mến, bài 11 của chương trình tiếng Anh lớp 8 (mới) kết thúc ở đây. Qua các bài giảng bằng video của giáo viên, các em đã học được các kiến thức sau:

• Các từ/ cụm từ liên quan đến chủ đề khoa học và công nghệ.

• Ôn tập về các thì tương lai.

• Học về lời nói gián tiếp với câu trần thuật.

• Cách phát âm trọng âm của các từ bắt đầu bằng tiền tố un-, im-.

• Kỹ năng làm bài đọc hiểu hoàn thành đoạn văn với những từ cho sẵn.

• Kỹ năng nói về những lợi ích cũng và bất cập của các tiến bộ khoa học.

• Kỹ năng làm bài nghe và dán nhãn cho bản đồ, sơ đồ hoặc kế hoạch.

• Kỹ năng viết đoạn thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình với một quan điểm đã cho.

Các em hãy làm những bài luyện tập sau để củng cố kiến thức của mình nhé.

Practice

1

Check your vocabulary.

Kiểm tra từ vựng.

0/11

loading...
2

Choose the word which has different stress pattern.

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại.

0/5

loading...
3

Choose the best options.

Chọn đáp án đúng.

0/6

loading...
4

Complete the text with the given words.

Hoàn thành đoạn văn với các từ cho sẵn.

0/6

loading...
Kết thúc lesson 9: Review unit 11
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay