TRA TỪ

Lesson 5: Speaking (Talking about ways of communication)

Kỹ năng nói về các cách thức giao tiếp

Speaking skills: Talking about ways of communication

Tóm tắt bài học

Khi nói về các cách thức giao tiếp, chúng ta có thể lựa chọn nói về sự thay đổi của cách thức giao tiếp ở hiện tại và tương lai. Các em có thể tham khảo bố cục và bài nói mẫu dưới đây để rút ra những cấu trúc câu/ cụm từ hữu ích sử dụng cho bài nói của mình.

Structure

Bài nói có bố cục 3 phần:

• Mở bài

- Giới thiệu vấn đề

- Nêu đánh giá chung

• Thân bài

- Nêu các mục đích giao tiếp cụ thể

- Nêu cách thức giao tiếp tương ứng với mục đích đó ở hiện tại và tương lai

• Kết bài

- Kết luận lại vấn đề

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the correct options.

Chọn đáp án đúng.

0/6

loading...
2

Listen and record.

Nghe và thu âm.


loading...
3

Speaking practice.

Luyện kĩ năng nói.


loading...
Kết thúc lesson 5: Speaking (Talking about ways of communication)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay