TRA TỪ

Lesson 3: Pronunciation (Clusters /br/ vs. /pr/)

Phát âm cụm phụ âm /br/ và /pr/

Clusters: /br/ vs. /pr/

Tóm tắt bài học

/br/

/br/ = /b/ + /r/
/b/: mím nhẹ hai môi lại và nâng phần ngạc mềm (màu xanh lá) để chặn luồng hơi trong khoang miệng.....
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Listen and rearrange the letters to find the words.

Nghe và sắp xếp các chữ cái để tìm ra từ đúng.

0/8

loading...
2

How the underlined parts are pronounced?

Phần gạch chân được phát âm thế nào?

0/8

loading...
3

Complete the sentences with missing letters, and then record.

Hoàn thành các câu với chữ cái còn thiếu và ghi âm.

0/24

loading...
Kết thúc lesson 3: Pronunciation (Clusters /br/ vs. /pr/)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay