TRA TỪ

Lesson 10: Review unit 1

Ôn tập bài 1

Review unit 1

Các em thân mến, bài 1 của chương trình tiếng Anh lớp 8 (mới) kết thúc ở đây. Qua 9 bài giảng, các em đã học được các kiến thức sau:

• Các từ/ cụm từ chỉ các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi.

• Các cấu trúc câu sử dụng nhóm động từ chỉ ý thích.

• Kỹ năng đọc hiểu làm dạng bài T/ F.

• Kỹ năng nghe hiểu làm dạng bài điền từ vào bảng.

• Kỹ năng nói và viết trình bày ý kiến của cá nhân mình.

• Một số cách viết tắt trong tin nhắn và trò truyện online.

Các em hãy làm những bài luyện tập sau để củng cố kiến thức của mình nhé.

Practice

1

Odd one out.

Chọn từ khác với các từ còn lại.

0/6

loading...
2

Fill in letters to complete the name of the activities in the pictures.

Điền các chữ cái để hoàn thành tên của các hoạt động trong tranh.

0/30

loading...
3

Choose the best options to complete the following sentences.

Chọn đáp án thích hợp hoàn thành các câu sau.

0/5

loading...
4

Read the paragraph about how successful people often spend their leisure time.

Đọc đoạn văn viết về cách những người thành công thường dùng thời gian rảnh rỗi như thế nào.

0/12

loading...
5

Complete the following sentences with your own ideas.

Hoàn thành các câu sau với ý tưởng của riêng bạn.


loading...
6

Complete the table with leisure activities that you think are ...

Hoàn thành bảng với các hoạt động giải trí mà em nghĩ là ...


loading...
Kết thúc lesson 10: Review unit 1
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay