TRA TỪ

Lesson 4: Grammar (Verbs of liking)

Ngữ pháp (Các động từ chỉ ý thích)

Verbs of liking - Các động từ chỉ ý thích

Tóm tắt bài học

1. Verbs of liking - Các động từ diễn đạt sự yêu thích

 • adore
  adore /əˈdɔː(r)/
  (v.)
  yêu thích, mê mẩn
 • love
  love /lʌv/
  (v.)
  yêu
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the best options.

Chọn đáp án thích hợp nhất.

0/7

loading...
2

Choose the best options.

Chọn đáp án thích hợp nhất.

0/5

loading...
3

Fill the gaps with the correct forms of the verbs.

Điền vào chỗ trống với dạng thích hợp của động từ.

0/5

loading...
4

Choose the best options to complete the text.

Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.

0/6

loading...
Kết thúc lesson 4: Grammar (Verbs of liking)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay