TRA TỪ

Lesson 6: Speaking (Giving opinions)

Kỹ năng nói đưa ra ý kiến

Speaking – Giving opinions

Tóm tắt bài học

Giving opinions – Đưa ra ý kiến

Giving opinions
I believe (that) + clause
Tôi tin (rằng) ...
I think (that) + clause
Tôi nghĩ (rằng) ...
I'm certain (that) + clause
Tôi chắc chắn (rằng) ...
In my opinion , + clause
Theo ý kiến của tôi, ...
As far as I know , + clause
Theo như tôi biết, ...
From my point of view , + clause
Theo quan điểm của tôi, ...

Ví dụ:


......
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the best expression to complete the conversation.

Lựa chọn cách diễn đạt phù hợp để hoàn thành bài hội thoại.

0/6

loading...
2

What do the following sentences express?

Những câu sau diễn đạt điều gì?

0/7

loading...
3

Listen and record your own voice.

Nghe và thu âm để so sánh.


loading...
4

Discuss with your partner.

Thảo luận với bạn mình.


loading...
Kết thúc lesson 6: Speaking (Giving opinions)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay