TRA TỪ

Lesson 7: Listening (Table completion)

Chiến thuật làm dạng bài nghe điền từ vào bảng

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • Relaxing leisure activities include massage, eating out or watching sports.
  Relaxing /rɪ'læksɪŋ/
  (adj.)
  mang tính thư giãn
  Relaxing leisure activities include massage, eating out or watching sports.
  Các hoạt động trong thời gian rảnh mang tính thư giãn bao gồm mát-xa, đi ăn ngoài hoặc xem thể thao.
 • Mental health affects how we think, feel, and act.
  Mental /'mentl/
  (adj.)
  liên quan đến tinh thần
  Mental health affects how we think, feel, and act.
  Sức khỏe tinh thần có ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Reading skills: Strategies for T/ F Exercises

1. Understand the table.

Hiểu bảng cho sẵn.

 • • Read title & headings

  Đọc nhan đề và tên đề mục mỗi cột của bảng để biết bài nghe sẽ nói về vấn đề gì, và bảng trình bày những thông tin gì. Nhan đề (title) của bài luôn nằm ở hàng ngang đầu tiên của bảng

 • .....

Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.com mới được học tiếp bài học này.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Check your vocabulary.

Kiểm tra từ vựng.

0/23

loading...
2

Listen to the radio programme.

Nghe một chương trình phát thanh.

0/15

loading...
Kết thúc lesson 7: Listening (Table completion)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay