TRA TỪ

Lesson 5: Reading (Strategies for T/ F Exercises)

Chiến thuật làm bài đọc hiểu dạng True/ False

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • I always take great care of my virtual cat.
  Virtual /'vɜːtʃuəl/
  (adj.)
  ảo (chỉ có ở trên mạng)
  I always take great care of my virtual cat.
  Tớ luôn chăm sóc chu đáo cho chú mèo ảo của tớ.
 • Many teenagers are addicted to Facebook.
  Addicted (to something) /ə'dɪktɪd tə 'sʌmθɪŋ/
  (adj.)
  nghiện (thích) cái gì
  Many teenagers are addicted to Facebook.
  Nhiều thanh thiếu niên nghiện Facebook.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Reading skills: Strategies for T/ F Exercises

Tóm tắt bài học

True - T if the statements agree with the text.
True khi câu chứa thông tin trùng khớp với thông tin trong bài đọc.
False - F if the statements disagree with the text.
False khi câu không chứa thông tin trùng khớp với thông tin trong bài đọc.

I. Strategies

 • 1. Read the statements carefully

  Hãy đọc các câu cho sẵn 1 cách cẩn thận để hiểu cặn kẽ nội dung.


......
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Check your vocabulary.

Kiểm tra từ vựng.

0/18

loading...
2

Read the text and answer the questions.

Đọc bài khóa và trả lời các câu hỏi.

0/15

loading...
Kết thúc lesson 5: Reading (Strategies for T/ F Exercises)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay