TRA TỪ
Hãy nghe, ghép từ với từ loại và nghĩa tương ứng.
0
33
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và sắp xếp các chữ cái cho sẵn để tạo thành từ đúng.
0
16
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.
0
18
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×