TRA TỪ
/e/ & /eɪ/ - Chọn từ có cách phát âm khác
0
5
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và điền những từ có chứa âm /e/ hoặc /eɪ/ vào khung phù hợp.
0
7
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và thu âm lại các từ, cụm từ, câu chứa /e/ & /eɪ/
0
7
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×