TRA TỪ
dễ
Hoàn thành câu với cụm “used to” hoặc “use to”.
0
10
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Chuyển những câu sử dụng "used to" sang khẳng định, phủ định, nghi vấn
0
8
Bạn chưa làm bài này
Khó
Viết lại câu sử dụng "used to"
0
7
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×