TRA TỪ
Hãy nghe và click vào từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.
0
16
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và điền những từ có chứa âm /tʃ/ hoặc /dʒ/ vào khung phù hợp.
0
11
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và thu âm lại các từ, cụm từ, câu.
0
15
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×