TRA TỪ
dễ
Xác định câu chủ động, câu bị động
0
36
Bạn chưa làm bài này
dễ
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu
0
27
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Xác định xem câu Đúng hay Sai
0
29
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Điền dạng đúng của động từ
0
24
Bạn chưa làm bài này
Khó
Viết lại câu sử dụng dạng bị động
0
17
Bạn chưa làm bài này
Khó
Hoàn thành câu với dạng đúng của một trong các từ đã cho
0
16
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×