TRA TỪ
Nghe và chọn từ/cụm từ bạn nghe được.
0
37
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và điền những từ có chứa âm /k/ hoặc /g/ vào khung phù hợp.
0
34
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và thu âm lại các từ, cụm từ, câu.
0
27
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này