TRA TỪ
dễ
Ghép câu hỏi với câu trả lời phù hợp
0
35
Bạn chưa làm bài này
dễ
Chọn phương án đúng để hoàn thành câu.
0
32
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Hãy xác định những câu đã cho là Đúng hay Sai
0
26
Bạn chưa làm bài này
Khó
Lựa chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn.
0
27
Bạn chưa làm bài này
Khó
Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ trong ngoặc
0
23
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này