TRA TỪ
Hãy nghe, ghép từ với từ loại và nghĩa tương ứng.
34
42
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và sắp xếp các chữ cái cho sẵn để tạo thành từ đúng.
31
45
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống.
29
55
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×