TRA TỪ
Nghe và chọn từ/cụm từ bạn nghe được.
22
26
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và điền những từ có chứa âm /f/ hoặc /v/ vào khung phù hợp.
25
29
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và thu âm lại các từ, cụm từ, câu.
24
19
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×