TRA TỪ
dễ
Chọn câu đúng
10
43
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Nối hai vế để tạo thành câu ghép hoàn chỉnh.
9
41
Bạn chưa làm bài này
Khó
Hoàn thành câu sử dụng các mệnh đề cho sẵn.
9
40
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×