TRA TỪ
dễ
Kéo và thả các lời khuyên sức khỏe vào các bức tranh phù hợp.
9
62
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Điền vào chỗ trống "more" hoặc "less" để hoàn thành những lời khuyên về sức khỏe.
9
45
Bạn chưa làm bài này
Khó
Chọn đáp án đúng.
9
43
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×