TRA TỪ
Hãy nghe, ghép từ với từ loại và nghĩa tương ứng.
0
46
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và sắp xếp các chữ cái cho sẵn để tạo thành từ đúng.
0
35
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.
0
35
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay