TRA TỪ
Hãy nghe và click vào từ mà em nghe thấy.
0
0
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và điền những từ có chứa âm /e/ hoặc /æ/ vào khung phù hợp.
0
0
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và thu âm lại các từ, cụm từ, câu.
0
0
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay