TRA TỪ
dễ
Viết dạng quá khứ của động từ
0
16
Bạn chưa làm bài này
dễ
Hoàn thành câu sử dụng dạng đúng của động từ
0
14
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Xác định câu là Đúng hay Sai
0
14
Bạn chưa làm bài này
Khó
Hoàn thành câu với dạng đúng của một trong những động từ đã cho
0
9
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay