TRA TỪ
Đọc về Tiger Woods và Serena Williams
0
22
Bạn chưa làm bài này
Tập 8: Nga nói chuyện với bạn bè về chủ đề thể thao
0
21
Bạn chưa làm bài này
Nói về vận động viên thể thao nổi tiếng
0
0
Viết về môn thể thao/trò chơi yêu thích
0
20
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay