TRA TỪ
Hãy nghe và nối từ với nghĩa và từ loại tương ứng.
27
67
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và sắp xếp các chữ cái đã cho thành từ đúng
26
48
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành câu sử dụng từ cho sẵn.
27
82
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.
28
97
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay