TRA TỪ
Hãy nghe và nối từ với nghĩa và từ loại tương ứng.
27
88
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và sắp xếp các từ đã cho thành từ đúng.
27
63
Bạn chưa làm bài này
Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
27
100
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay