TRA TỪ
Hãy nghe và nối từ với nghĩa và từ loại tương ứng.
27
189
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và sắp xếp các chữ cái đã cho thành từ đúng.
27
114
Bạn chưa làm bài này
Nối hai cột với nhau để tạo thành các câu đúng.
26
118
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng nhất hoàn thành câu.
27
101
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay