TRA TỪ
Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
0
55
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và click vào từ/ cụm từ mà bạn nghe thấy.
0
52
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và thu âm lại các từ, cụm từ, câu.
0
42
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay