TRA TỪ
dễ
Lựa chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu.
0
78
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Chọn câu đúng.
0
64
Bạn chưa làm bài này
Khó
Điền vào chỗ trống dạng đúng của tính từ đã cho.
0
72
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay