TRA TỪ
dễ
Điền vào chỗ trống dạng đúng của các động từ đã cho.
86
91
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành câu.
81
67
Bạn chưa làm bài này
Khó
Điền vào chỗ trống dạng đúng của các động từ đã cho.
80
75
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay