TRA TỪ
dễ
Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.
0
0
Bạn chưa làm bài này
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Điền vào mỗi chỗ trống dạng đúng của tính từ trong ngoặc. Thêm từ nếu cần thiết.
0
0
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Hãy xác định những câu dưới đây là Đúng hay Sai về mặt ngữ pháp.
0
0
Bạn chưa làm bài này
Khó
Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi.
0
0
Bạn chưa làm bài này
Khó
Viết câu có nghĩa sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ ngắn.
0
0
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay