TRA TỪ
dễ
Viết "a" hoặc "an"
0
0
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Chọn a/an/the
0
0
Bạn chưa làm bài này
Khó
Điền "a/an/the" vào chỗ trống
0
0
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay