TRA TỪ
dễ
Dự đoán về tương lai
0
0
Bạn chưa làm bài này
dễ
Dự đoán về tương lai
0
1
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Dự đoán về tương lai
0
0
Bạn chưa làm bài này
Khó
Dự đoán về tương lai
0
0
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay