TRA TỪ
Hãy nghe, ghép từ với từ loại và nghĩa tương ứng
273
810
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và sắp xếp các chữ cái cho sẵn để tạo thành từ đúng.
249
444
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu
237
366
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu
224
296
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay