TRA TỪ
Hãy chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.
170
0
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe những câu dưới đây và kéo những từ có chứa âm /ʌ/ hoặc /əʊ/ thả vào khung phù hợp.
147
0
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và thu âm lại các từ, cụm từ, câu.
143
0
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay