TRA TỪ
dễ
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống.
208
241
Bạn chưa làm bài này
dễ
Hãy chọn câu sử dụng trạng từ tần suất ở trong ngoặc đúng vị trí.
195
0
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Điền vào chỗ trống dạng đúng của các động từ đã cho.
194
171
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Điền vào chỗ trống trạng từ tần suất thích hợp.
186
0
Bạn chưa làm bài này
Khó
Điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ ở thì hiện tại đơn và vị trí đúng của trạng từ tần suất
207
0
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay