TRA TỪ

Unit 32: At a restaurant

Học cách hỏi đáp khi đi nhà hàng

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
table /ˈteɪbl/
(n.)
: bàn
sit /sɪt/
(v.)
: ngồi
this /ðɪs/
(det.)
: này
ready /ˈredi/
(adj.)
: sẵn sàng
Mẫu câu cần nhớ
How many are you? Các bạn có bao nhiêu người?
A table for (two), please. Cho tôi một bàn cho (hai) người nhé.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Choose the correct option
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% sẽ được 1 điểm.
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×