TRA TỪ

Unit 28: On the street

Học cách hỏi và trả lời về vị trí địa điểm

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
excuse /ɪkˈskju:z/
(v.)
: xin lỗi, thứ lỗi
bank /bæŋk/
(n.)
: ngân hàng
park /pɑ:rk/
(n.)
: công viên
school /sku:l/
(n.)
: trường học
Mẫu câu cần nhớ
Excuse me. Where's the (bank)? Xin lỗi. (Ngân hàng) ở đâu vậy?
It's over there. Nó ở đằng kia.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and reorder the words
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Find the mistake
Tìm lỗi sai
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×