TRA TỪ

Unit 26: Weather

Học cách hỏi và nói về thời tiết

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
like /laɪk/
(prep.)
: như, giống như
weather /ˈweðər/
(n.)
: thời tiết
cold /koʊld/
(adj.)
: lạnh
cool /ku:l/
(adj.)
: mát mẻ
Mẫu câu cần nhớ
What's the weather like today? Thời tiết hôm nay như thế nào?
It's (cold). Trời (lạnh).
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct option
Chọn đáp án đúng
0/5

loading...
3
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/6

loading...
4
Listen to the question and choose the correct answer
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp
0/4

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×