TRA TỪ

Unit 25: Asking About Health

Học cách hỏi và nói về sức khỏe

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
nothing /ˈnʌθɪŋ/
(pron.)
: không gì cả
wrong /rɔ:ŋ/
(adj.)
: không ổn
cold /koʊld/
(n.)
: cảm lạnh
fever /ˈfi:vər/
(n.)
: sốt
Mẫu câu cần nhớ
What's wrong? Bạn bị sao vậy?
I have (a cold). Tôi bị (cảm lạnh).
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct English equivalence
Chọn nghĩa tiếng Anh tương đương
0/5

loading...
3
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/6

loading...
4
Listen to the question and choose the correct answer
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp
0/4

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×