TRA TỪ

Unit 15: Days and Dates

Học cách hỏi và trả lời về thứ, ngày tháng

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
day /deɪ/
(n.)
: thứ
today /təˈdeɪ/
(adv.)
: hôm nay
Monday /ˈmʌndeɪ/
(n.)
: thứ Hai
Tuesday /ˈtu:zdeɪ/
(n.)
: thứ Ba
Mẫu câu cần nhớ
What day is it today? Hôm nay là thứ mấy?
It's (Monday). Hôm nay là (thứ Hai).
Từ vựng tham khảo (số thứ tự 1-31)
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Choose the correct option
Chọn đáp án đúng
0/5

loading...
4
Listen and complete
Hoàn thành hội thoại
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×