TRA TỪ

Unit 2: Greetings

Học cách chào hỏi hàng ngày

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
good /ɡʊd/
(adj)
: tốt
morning /ˈmɔːnɪŋ/
(n.)
: buổi sáng
afternoon /ˌɑ:ftəˈnu:n/
(n.)
: buổi chiều
evening /ˈiːvnɪŋ/
(n.)
: buổi tối
Mẫu câu cần nhớ
Good morning. Chào buổi sáng.
Good afternoon. Chào buổi chiều.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/8

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn từ tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Choose the correct response.
Chọn lời đáp thích hợp.
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/6

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×