TRA TỪ

Unit 1: First Greetings

Học cách chào hỏi cho lần đầu tiên gặp ai đó

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
hello /heˈləʊ/
(exclam.)
: xin chào
hi /haɪ/
(exclam.)
: xin chào
I /aɪ/
(pron.)
: tôi
am /æm/
(v.)
:
Mẫu câu cần nhớ
Hello! Xin chào!
Hi! Chào bạn!
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/4

loading...
3
Choose the correct option
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn
0/4

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×