TRA TỪ
Học từ vựng Chủ đề: Thức ăn và đồ uống
157193
7193
Học ngữ pháp Chủ đề: Danh từ đếm được - không đếm được
91805
5192
Học đọc Chủ đề: Thói quen ăn uống trên thế giới
59675
4136
Học nghe Chủ đề: Món ăn ưa thích
65180
3587
Học viết Chủ đề: Cách làm món Sữa lắc chuối
49787
12558
Học phát âmnCác âm: /∫/,/ʒ/,/θ/,/ð/,/w/,/j/
50934
1902
Học nói Chủ đề: Thức ăn và đồ uống mà bạn thích
42347
3953
Bài kiểm tra
98146
7822
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×