TRA TỪ
Học từ vựng Chủ đề: Cảm xúc và các biểu hiện
148825
Học ngữ pháp Chủ đề: Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
89260
Học đọc Chủ đề: 'Một ngày tồi tệ' và 'cuộc sống ở Mỹ'
67858
Học nghe Chủ đề: Những phút giây vui vẻ
63120
Học viết Chủ đề: Mùa bạn yêu thích
11316
Học phát âm Các phụ âm: /s/, /z/, /f/, /v/, /t∫/, /dʒ/
54730
Học nói Chủ đề: Mọi người đang làm gì?
8599
Bài kiểm tra
123211
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×