TRA TỪ

Bài 3: My Family

A family Tree

Task: Read the text and then do the quizzes below.

A family tree is a diagram of the people in a family. This is the Wilson family tree. All the members of the Wilson family are on this family tree - parents, children, grandparents, grandchildren, aunts, uncles, cousins, nieces, and nephews.
Betty and Henry are the parents of Sally, Linda, and Tom. Linda is single. Sally is married. Her husband's name is Jack. Sally and Jack are the parents of Jimmy and Sarah. Jimmy is their son, and Sarah is their daughter.
Tom is also married. His wife's name is Patty. Patty and Tom are the parents of Julie and Kevin. Julie is their daughter, and Kevin is their son.
Jimmy, Sarah, Julie, and Kevin are cousins. They are also the grandchildren of Betty and Henry. (Betty and Henry are their grandparents.)
Jack is Julie and Kevin's uncle. Sally is their aunt. Tom is Jimmy and Sarah's uncle. Patty is their aunt. Linda is also the aunt of Jimmy, Sarah, Julie, and Kevin.
Jimmy is the nephew of Linda, Patty, and Tom. Sarah is their niece. Julie is the niece of Sally, Jack, and Linda. Kevin is their nephew.
Bài luyện tập:

loading...

loading...

Nhấn vào nút dưới đây để xem lại bài đọc và tham khảo phần dịch:

family tree is a diagram of the people in a family.

This is the Wilson family tree.

All the members of the Wilson family are on this family tree-parents, children, grandparents, grandchildren, aunts, uncles, cousins, nieces, and nephews.


Betty and Henry are the parents of Sally, Linda, and Tom.


Linda is single.


Sally is married. Her husband’s name is Jack.


Sally and Jack are the parents of Jimmy and Sarah. Jimmy is their son, and Sarah is their daughter.


Tom is also married. His wife's name is Patty.


Patty and Tom are the parents of Julie and Kevin. Julie is their daughter, and Kevin is their son.


Jimmy, Sarah, Julie, and Kevin are cousins. They are also the grandchildren of Betty and Henry. (Betty and Henry are their grandparents.)


Jack is Julie and Kevin’s uncle. Sally is their aunt.


Tom is Jimmy and Sarah’s uncle. Patty is their aunt.


Linda is also the aunt of Jimmy, Sarah, Julie, and Kevin.


Jimmy is the nephew of Linda, Patty, and Tom. Sarah is their niece.


Julie is the niece of Sally, Jack, and Linda. Kevin is their nephew.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

bachhientrang

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-06-2019

Bài viết: 52

• Sổ học bạ: 306
• Điểm thành tích: 103
• Điểm học bạ: 306
_No Comment_
Gửi lúc: 11:33:09 ngày 23-07-2021
Bạch Hiền Trang

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 20

• Sổ học bạ: 108
• Điểm thành tích: 50
• Điểm học bạ: 108
_No Comment_
Gửi lúc: 10:51:58 ngày 23-07-2021

giang272009

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 14

Ngày tham gia: 05-03-2018

Bài viết: 391

• Sổ học bạ: 460
• Điểm thành tích: 36
• Điểm học bạ: 460
bruhhhhhhhhhhhhhhhhh
Gửi lúc: 14:40:44 ngày 20-07-2021
@ Mika

chuvanduc

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-07-2011

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 20
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 20
i am also married.
Gửi lúc: 17:08:34 ngày 19-07-2021

dtmt2108

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 7

• Sổ học bạ: 15
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 15
làm bài này nên vẽ ra cho dễ hiểu chứ ngồi đọc một hồi đau đầu luôn ớ '-'
Gửi lúc: 15:47:35 ngày 19-07-2021
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×