TRA TỪ

Bài 3: My Family

Adjectives for describing people and things

Phần từ vựng đầu tiên của bài học số 3, các bạn đã làm quen với các từ để gọi tên các thành viên trong gia đình. Trong phần từ vựng này, tienganh123.com sẽ giúp các bạn làm quen với một số tính từ để mô tả . Hy vọng sau bài học này các bạn có thể giới thiệu được nhiều hơn về những người và đồ vật xung quanh bạn.

Words

Audio

Transcript

Class

Meaning

Example

Audio

short

/ʃɔːrt/

adj

Thấp, lùn

She is very short.

medium height

/ˈmiːdiəm haɪt/

n

Cao trung bình

She is satisfied with her medium height.

tall

/tɔːl/

adj

Cao

She is proud of being tall.

thin


/θɪn/

adj

Gầy

Is she thin? Yes, she is.

slim

/slɪm/

adj

Mảnh mai

She is slim as a model.

fat

/fæt/

adj

Béo

She is not slim now. She is too fat.

wavy

/ˈweɪvi/

adj

(tóc) gợn sóng

I love her wavy hair.

curly

/ˈkɜːrli/

adj

(tóc) xoăn

Is it expensive for her to make her curly hair?

straight

/streɪt/

adj

(tóc) thẳng

She looks so cute with her straight hair.

bald

/bɔ:ld/

adj

(đầu) hói

He is always sad about his bald head.

cute

/kjuːt/

adj

Dễ thương

The baby is so cute.

clever

/ˈklevər/

adj

Thông minh

Is your son clever?

rich

/rɪtʃ/

adj

Giàu 

Bill Gates is very rich.

poor

/pʊə(r)/

adj

Nghèo

Hạ Long is not a poor land.

large

/lɑːrdʒ/

adj

Rộng, lớn, to

Is your house large?

small

/smɔːl/

adj

Nhỏ, bé

The black dog is not very small.

expensive

/ɪkˈspensɪv/

adj

Đắt

This car is not very expensive to me.

cheap

/tʃiːp/

adj

Rẻ

Onion is one kind of cheap vegetables.

Phần Luyện Tập

Bài luyện tập số 1


loading...

Bài luyện tập số 2


loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

bachhientrang

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-06-2019

Bài viết: 52

• Sổ học bạ: 306
• Điểm thành tích: 103
• Điểm học bạ: 306
_No Comment_
Gửi lúc: 11:20:08 ngày 23-07-2021
Bạch Hiền Trang

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 20

• Sổ học bạ: 108
• Điểm thành tích: 50
• Điểm học bạ: 108
_No Comment_
Gửi lúc: 20:39:01 ngày 22-07-2021

nguyenduchieu2009

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 15

Ngày tham gia: 10-08-2017

Bài viết: 215

• Sổ học bạ: 760
• Điểm thành tích: 156
• Điểm học bạ: 760
_No commnent_
Gửi lúc: 20:20:28 ngày 22-07-2021
Nguyễn Đức Hiếu

theclimb150901

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-07-2019

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 121
• Điểm thành tích: 139
• Điểm học bạ: 121
_No Comment_
Gửi lúc: 21:33:21 ngày 18-07-2021

dtmt2108

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 7

• Sổ học bạ: 15
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 15
I am 1m59 tall and weights 46kg . :)))))
Gửi lúc: 10:19:49 ngày 18-07-2021
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×