TRA TỪ

Bài 1: Personal details

PERSONAL INFORMATION

Trong phần luyện nghe này các bạn sẽ làm 2 bài tập. Bài đầu tiên bạn sẽ nghe sau đó xác định câu được nói trước. Ở bài 2 bạn sẽ nghe 1 đoạn hội thoại ngắn và sau đó làm bài tập xác định đúng hay sai.

Task 1: Listen then decide which sentence you hear first.


loading...
Task 2: Listen to the dialogue then decide if the statement is True or False.
(Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau đó xác định thông tin đưa ra là đúng hay sai.)


loading...
Click vào nút "xem" để xem lời hội thoại
Receptionist (R): Hello. Are you a new student?
Mario: Yes, I am.
R: Sit down, then I’m just going to ask you a few questions.
M: Ok.
R: Right. What’s your first name?
M: Mario. M-A-R-I-O.
R: What’s your surname?
M: Lopez.
R: Lopez. How do you spell it?
M: L-O-P-E-Z.
R: Ok. Where are you from?
M: I’m from Australia. From Sydney.
R: And how old are you?
M: I’m 20.
R: What’s your address?
M: In Sydney?
R: Yes.
M: It’s 26 King Street.
R: Great. What’s your e-mail address?
M: It’s Mario.Lopez@hotmail.com.
R: And what’s your phone number?
M: My phone number in Sydney is 06 850 5519.
R: 06 850 5519. That’s great, Mario. Thank you. Now we need to give you a test.
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

haoanhcoi

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 09-10-2017

Bài viết: 301

• Sổ học bạ: 415
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 415
_No Comment_
Gửi lúc: 21:23:26 ngày 19-09-2021
= _ ='

huonglinh2007

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-07-2015

Bài viết: 70

• Sổ học bạ: 251
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 251
_No Comment_
Gửi lúc: 21:12:29 ngày 16-09-2021
Linh-cute

minhhuy255

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-05-2021

Bài viết: 35

• Sổ học bạ: 70
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 70
no comment:b4
Gửi lúc: 16:15:12 ngày 15-09-2021
CO MA CO.

shota0711

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 13

Ngày tham gia: 23-12-2018

Bài viết: 101

• Sổ học bạ: 242
• Điểm thành tích: 64
• Điểm học bạ: 242
_No Comment_
Gửi lúc: 15:15:11 ngày 13-09-2021
★вιии★

kensalem123

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 28-06-2019

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 48
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 48
EZ ^_^
Gửi lúc: 21:12:55 ngày 12-09-2021
×