TRA TỪ

Bài 1: Personal details

PERSONAL DETAILS

Chào mừng các bạn đến với phần từ vựng tiếp theo của bài 1. Trong phần này, các bạn sẽ được làm quen với một số từ cơ bản thường dùng để giới thiệu bản thân. Bạn sẽ bắt đầu với bài tập đoán từ, sau đó là phần từ mới kèm cách đọc, phiên âm và ví dụ, kết thúc bài bạn sẽ làm bài luyện tập để ghi nhớ các từ vừa học.
Bài tập đoán từ

loading...
Từ mới
Words Transcript Audio Class Meaning Example
Name /neɪm/ n
Tên My name is John Walker Black.
First name /'fɜrst ,neɪm/ n
Tên gọi My first name is John.
Middle name /,mɪdl 'neɪm/ n
Tên đệm My middle name is Walker.
Last name /,lɑ:st 'neɪm/ n
Họ My last name is Black.
Phone number /'foʊn ,nʌmbər/ n
Số điện thoại My phone number is 432 8890.
Address /ˈædres/ n
Địa chỉ My address is 9 Julio Avenue.
E-mail address /'imeɪl ,ædres/ n
Địa chỉ thư điện tử My e-mail address is Martin123@hotmail.com.

 

Bài tập luyện tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

haoanhcoi

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 09-10-2017

Bài viết: 301

• Sổ học bạ: 415
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 415
_No Comment_
Gửi lúc: 21:22:50 ngày 19-09-2021
= _ ='

huonglinh2007

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-07-2015

Bài viết: 70

• Sổ học bạ: 251
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 251
_No Comment_
Gửi lúc: 18:53:43 ngày 15-09-2021
Linh-cute

MEPOOH

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-09-2021

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 5
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 5
khó để phân biệt được đâu là họ/tên đệm/tên gọi của 1 người nước ngoài
Gửi lúc: 21:44:21 ngày 14-09-2021

buikhanhlinhbc2012

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 10-01-2021

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 88
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 88
hình ảnh minh họa mũi tên bé tí không thể nhìn rõ, ví dụ như địa chỉ email mũi tên chỉ vào chả thấy cái gì
Gửi lúc: 19:48:59 ngày 14-09-2021

shota0711

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 13

Ngày tham gia: 23-12-2018

Bài viết: 101

• Sổ học bạ: 242
• Điểm thành tích: 64
• Điểm học bạ: 242
_No Comment_
Gửi lúc: 15:14:24 ngày 13-09-2021
★вιии★
×