TRA TỪ

Bài 1: Personal details

PERSONAL DETAILS

Chào mừng các bạn đến với phần từ vựng tiếp theo của bài 1. Trong phần này, các bạn sẽ được làm quen với một số từ cơ bản thường dùng để giới thiệu bản thân. Bạn sẽ bắt đầu với bài tập đoán từ, sau đó là phần từ mới kèm cách đọc, phiên âm và ví dụ, kết thúc bài bạn sẽ làm bài luyện tập để ghi nhớ các từ vừa học.
Bài tập đoán từ

loading...
Từ mới
Words Transcript Audio Class Meaning Example
Name /neɪm/ n
Tên My name is John Walker Black.
First name /'fɜrst ,neɪm/ n
Tên gọi My first name is John.
Middle name /,mɪdl 'neɪm/ n
Tên đệm My middle name is Walker.
Last name /,lɑ:st 'neɪm/ n
Họ My last name is Black.
Phone number /'foʊn ,nʌmbər/ n
Số điện thoại My phone number is 432 8890.
Address /ˈædres/ n
Địa chỉ My address is 9 Julio Avenue.
E-mail address /'imeɪl ,ædres/ n
Địa chỉ thư điện tử My e-mail address is Martin123@hotmail.com.

 

Bài tập luyện tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

lemon_th

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-07-2020

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 24
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 24
fyting
Gửi lúc: 16:22:39 ngày 23-09-2020

AnHieuThao

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-09-2020

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 3
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 3
nỗ lực nhiều hơn :)
Gửi lúc: 12:02:34 ngày 22-09-2020

kayabakririto

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-08-2018

Bài viết: 609

• Sổ học bạ: 250
• Điểm thành tích: 560
• Điểm học bạ: 250
_No comment_
Gửi lúc: 08:24:22 ngày 13-09-2020

Anhdiep2010

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-03-2020

Bài viết: 17

• Sổ học bạ: 123
• Điểm thành tích: 7
• Điểm học bạ: 123
very gooooooooooood:
Gửi lúc: 20:26:26 ngày 04-09-2020
Anna staytion

ngochunghoctienganh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-07-2015

Bài viết: 14

• Sổ học bạ: 198
• Điểm thành tích: 118
• Điểm học bạ: 198
good
Gửi lúc: 20:29:12 ngày 01-09-2020
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này