TRA TỪ

Các bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Hình thành dạng đuôi -ing của những động từ sau.
12197
678
Bạn chưa làm bài này
Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc.
11300
513
Bạn chưa làm bài này
Chuyển những câu sau sang dạng phủ định, sử dụng dạng rút gọn - isn't, aren't, 'm not.
8208
455
Bạn chưa làm bài này
Viết câu hỏi và câu trả lời dạng ngắn cho những bức hình sau, sử dụng từ gợi ý.
8791
418
Bạn chưa làm bài này
Mô tả những bức tranh sau sử dụng những gợi ý cho dưới đây.
8041
409
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này