TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Viết dạng quá khứ phân từ của các động từ sau.
2795
376
Điểm:
1/10
Thời gian:
7 giây
10:00:00 ngày 17/02/2016
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại Hoàn thành.
2305
242
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với for hoặc since để hoàn thành các câu sau đây.
1792
214
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với một trong những cách diễn đạt thời gian sau.
1790
172
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành đoạn hội thoại sau với dạng đúng của động từ ở thì hiện tại hoàn thành.
1570
173
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với dạng thức đúng của “have gone to; have been to và have been in”.
1592
135
Bạn chưa làm bài này
Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc – thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá khứ đơn.
1720
120
Bạn chưa làm bài này
Viết thành câu hoàn chỉnh từ những từ, cụm từ cho trước với dạng thức đúng của động từ.
1697
122
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu đúng.
1618
138
Bạn chưa làm bài này
Kích chuột vào đáp án thích hợp nhất để hoàn thành bài viết sau đó trả lời câu hỏi.
1651
138
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay