TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Viết dạng quá khứ phân từ của các động từ sau.
2795
362
Điểm:
1/10
Thời gian:
7 giây
10:00:00 ngày 17/02/2016
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại Hoàn thành.
2305
234
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với for hoặc since để hoàn thành các câu sau đây.
1792
205
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với một trong những cách diễn đạt thời gian sau.
1790
161
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành đoạn hội thoại sau với dạng đúng của động từ ở thì hiện tại hoàn thành.
1570
159
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với dạng thức đúng của “have gone to; have been to và have been in”.
1592
124
Bạn chưa làm bài này
Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc – thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá khứ đơn.
1720
108
Bạn chưa làm bài này
Viết thành câu hoàn chỉnh từ những từ, cụm từ cho trước với dạng thức đúng của động từ.
1697
108
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu đúng.
1618
126
Bạn chưa làm bài này
Kích chuột vào đáp án thích hợp nhất để hoàn thành bài viết sau đó trả lời câu hỏi.
1651
130
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×